Waarom is uw steun nodig?

De stichting SRCN Reddingshonden is een non-profit hulpverleningsorganisatie en is sinds januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Ons team bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Alle materialen en onkosten worden zelf bekostigd of door sponsoren geschonken.