ANBI instelling SRCN

Organisaties voor goede doelen kunnen bij de Belastingdienst een ANBI-status aanvragen. Een ANBI is een charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd.

De SRCN is sinds januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hierdoor kunt u giften aan de stichting Search and Rescuedog Centre Netherlands van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Naam van de instelling: Stichting Search and Rescue Centre Netherlands

  • Ook bekend als: Search and Rescue Centre Netherlands
  • Ook bekend als: SRCN Reddingshonden
  • KvKnummer: 32103565
  • RSIN / fiscaal nummer: 813430513
  • IBAN NL44RABO0394850858
  • Adres: Kantonnaleweg 4, 3542 DB Utrecht

Bestuur

  • Voorzitter: Sander de Wilde
  • Secretaris: Liecke Renckens
  • Penningmeester: Bianca Ribbink
  • Algemeen bestuurslid: Jasper Tips

Doelstelling van de SRCN

Het doel van de SRCN is om meerwaarde te bieden met de kennis en kunde van honden en geleiders in de zoektocht naar vermisten. Om dat doel te bereiken zetten wij in op kwaliteit van training en het waarborgen van inzetbare honden middels een certificering Vlakte van de SIN. 
Iedere vrijwilliger van de SRCN past in de visie van de samenwerking tussen de Nationale Politie en de SIN die begin 2018 is gestart.

Link naar de hoofdlijnen van het beleidsplan 2017.

Recente activiteiten

Wij trainen iedere week 2 keer. Daarnaast nemen wij deel aan diverse trainingsdagen met andere groepen. Waar nodig worden wij ingezet bij een vermissing. Zie onze pagina "activiteiten" voor de laatste update. Let op: soms kunnen wij niet publiceren dat wij een inzet gedaan hebben i.v.m. de privcay en afspraken met de politie.

Financieel overzicht 2017

Kolommenbalans 2017

Klik hier voor een toelichting op de financiën.