Partners

De stichting SRCN streeft naar een optimale en intensieve samenwerking met Nationale Politie, brandweer, reddingshondenorganisaties en overige bijzondere hulpverleningsorganisaties. Met in het bijzonder:

  • Politie Midden-Nederland
  • Brandweer
  • USAR.nl
  • The International Rescuedog Organisation (IRO)
  • Stichting Inzet Reddingshond Nederland (SIN), www.rescuedogs.nl

INTERNATIONALE PARTNERS

  • OCHA / INSARAG
  • NATO
  • National Earthquake Information Centre