Training/Inzet

Een hond wordt niet zomaar een reddingshond. Er gaat soms wel een periode van twee jaar aan vooraf voordat een hond officieel inzetbaar is.

Er is niet een vaste methode die tot het gewenste resultaat leidt. Iedere hond en geleider heeft een eigen manier van leren en ontwikkelen. Dit houdt in dat we onze instructie zoveel mogelijk laten aansluiten op de combinatie van hond en geleider.

Al vrij snel wordt de geleider geleerd om zo veel mogelijk zelfstandig te trainen. De geleider moet aangeven hoe hij de oefening opgezet wil hebben en waarom. Hierdoor wordt hij gemotiveerd na te denken over het leerproces van zijn hond en zichzelf.

Een ander voordeel is dat de geleider zijn hond leert lezen en beter leert begrijpen waarom de hond op een bepaalde manier reageert. Natuurlijk wordt de voortgang voortdurend begeleid en eventueel bijgestuurd.

Toelatingseisen

Denkt u de juiste persoon te zijn en een trainbare hond te hebben? Lees hier de informatie voor vrijwilligers. Het maakt niet uit met welk ras u bij ons wilt komen trainen, in ons team zijn honden van diverse rassen vertegenwoordigd.

Let op: sommige rassen zijn minder geschikt voor het reddingshondenwerk. Zo werken windhonden veelal op zicht en dat maakt het moeilijk ze zo ver te krijgen hun neus te gebruiken. Grote of zeer kleine rassen hebben vaak weer fysieke beperkingen.

Leeftijd of geslacht speelt nauwelijks een rol. Wel is het beter om op jonge leeftijd te beginnen met trainen. Verder moet de hond sociaal gedrag vertonen ten opzichte van mens en dier, gezond zijn en graag voor zijn baas willen werken. In dit laatst genoemde is het beschikken over een buitdrift van belang.

De geleider moet minimaal 18 jaar oud zijn en beschikken over een goede gezondheid, conditie, doorzettingsvermogen en een portie geduld. Daarnaast verwachten wij van de geleider dat hij niet alleen traint met de hond, maar ook zichzelf ontwikkelt als inzetbaar teamlid op het gebied van reddingswerk.

Trainingsmogelijkheden bij SRCN Reddingshonden

De trainingen kennen de volgende onderdelen:

  • Vlakte training;

  • Puintraining (incidenteel).

Iedere combinatie (hond met geleider) volgt trainingen die gericht zijn op de inzetbaarheid.De trainingen vinden veelal in het midden van het land plaats. Er wordt 2 keer in de week getraind. 

Tevens zullen navolgende onderwerpen in theorieavonden de revue passeren:

  • EHBO (voor mens en dier);

  • Kaart trainingen;

  • Kompas trainingen;

  • GPS trainingen;

  • Abseil technieken (Werken op hoogte);

  • Communicatie technieken en vaardigheden;

  • Omgaan met een Plaats Delict (PD).

Als de geleider eenmaal inzetbaar is (dit wordt bepaald door voorzitter, trainer en coach) dient die in het bezit te zijn van een volledige uitrusting en dient tijdens trainingen en inzetten het uniform van de SRCN Reddingshonden te dragen en zijn verplicht deel te nemen aan inzetoefeningen. Tevens worden er trainingen/inzetoefeningen georganiseerd in het buitenland. Dit met het oog op een perfecte samenwerking als team. Leden van de inzetgroep hebben de vrijheid trainingen bij andere groepen te volgen, maar verplichten zich echter voorkeur te geven aan eigen georganiseerde activiteiten.

Het spreekt bijna voor zich dat leden van de inzetgroep bereidt moeten zijn om deel te kunnen nemen aan inzetten in Nederland. Bij inzetten geldt een reiskostenvergoeding voor inzetteams, mits dit financieel haalbaar is voor de stichting.

Kosten:

Als stichting hebben wij geen leden, maar vragen wij wel een bijdrage van onze vrijwilligers ten behoeve van de algemene kosten (hier zijn wij transparant in). Dit bedraagt € 175,= per jaar. Dit bestaat uit € 30,= donatie en € 145,= opleiding per hond.

In het 1e jaar betaalt men per kwartaal (€ 43,75). Na het 1e kwartaal zal er een evaluatie zijn met hondengeleider, trainer, coach en 1 bestuurslid. Dit om de vorderingen en wensen wederzijds te kunnen bespreken.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De SRCN Reddingshonden heeft een WA verzekering, maar tevens is het hebben van een eigen WA verzekering voor iedere deelnemer verplicht.

Deelnemen aan de training van SRCN Reddingshonden geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.
Ook inzetten zijn voor eigen risico.