SRCN

STICHTING SEARCH & RESCUEDOG CENTRE NETHERLANDS

wie zijn wij

De stichting SRCN leidt sinds 2004 reddingshonden en geleiders op, met als doel ondersteuning te kunnen bieden bij het opsporen van vermiste personen op vlakte. Wij werken samen met andere reddingshondengroepen in Nederland in het samenwerkingsverband van de SIN.

Neem contact op

Urgent: via de Nationale Politie
(LE SSD -> SIN)

Niet urgent: info@srcn.nl

Uw steun is nodig

De stichting SRCN Reddingshonden is een non-profit hulpverleningsorganisatie en is sinds januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons team bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Alle materialen en onkosten worden zelf bekostigd of door sponsoren geschonken.

Onze sponsoren

Wil je ook sponsoren? Neem dan contact met ons op: sponsor@srcn.nl