anbi

Organisaties voor goede doelen kunnen bij de Belastingdienst een ANBI-status aanvragen. Een ANBI is een charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd.

De SRCN is sinds januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hierdoor kunt u giften aan de stichting Search and Rescuedog Centre Netherlands van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Naam van de instelling: Stichting Search and Rescue Centre Netherlands

  • Ook bekend als: Search and Rescue Centre Netherlands
  • Ook bekend als: SRCN Reddingshonden
  • KvK nummer: 32103565
  • RSIN / fiscaal nummer: 813430513
  • IBAN NL44RABO0394850858
  • Adres: Kantonnaleweg 4, 3542 DB Utrecht

Bestuur

  • Voorzitter: Sander de Wilde
  • Secretaris: Lieke Renckens
  • Penningmeester: Nick van Houwelingen
  • Algemeen bestuurslid: Jasper Tips

Doelstelling van de SRCN

Het doel van de SRCN is om meerwaarde te bieden met de kennis en kunde van honden en geleiders in de zoektocht naar vermisten. Om dat doel te bereiken zetten wij in op kwaliteit van training en het waarborgen van inzetbare honden middels een certificering Vlakte van de SIN. 
Iedere vrijwilliger van de SRCN past in de visie van de samenwerking tussen de Nationale Politie en de SIN die begin 2018 is gestart.

Recente activiteiten

Wij trainen normaal gezien iedere week 2 keer. Gelet op de verschillende lockdowns door COVID, is het helaas niet altijd mogelijk om samen te komen. Daarnaast nemen wij deel aan diverse trainingsdagen met andere groepen. Waar nodig worden wij ingezet bij een vermissing. Zie onze pagina “Inzetten” voor de laatste update. Let op: soms kunnen wij niet publiceren dat wij een inzet gedaan hebben i.v.m. de privacy en afspraken met de politie.

Beloningsbeleid

De SRCN bestaat geheel uit vrijwilligers. Er wordt geen enkele vorm van financiële beloning of vergoeding toegekend aan een lid (inclusief het bestuur en de trainer) die een activiteit uitvoert voor-, of in naam van de Stichting. 

Elk lid schenkt jaarlijks een donatie ter hoogte van een bedrag dat door het bestuur is vastgesteld.

Beleidsplan 

Klik op deze link voor het beleidsplan van 2023. 

 

Financieel overzicht 2023

Financieel overzicht 2022

Financieel overzicht 2021

Financieel overzicht 2020