beleidsplan 2023

Beleid
Het doel van de SRCN is om meerwaarde te bieden met de kennis en kunde van honden en geleiders in de zoektocht naar vermisten. Om dat doel te bereiken zetten wij in op kwaliteit van training en het waarborgen van inzetbare honden middels een certificering ‘Vlakte zoeken – levend’ van de SIN.
Iedere vrijwilliger van de SRCN past in de visie van de samenwerking tussen de Nationale Politie en de SIN die begin 2018 is gestart.

Werkzaamheden
De SRCN is gespecialiseerd in het zoeken naar vermisten waarvan de kans op leven nog aanwezig is. Er wordt niet getraind op de geur “dood”. De inzetten zijn in Nederland, maar indien nodig kan er ook ondersteund worden in andere landen. Mits dit qua veiligheid/logistiek te waarborgen is.
Inzetten worden verdeeld in urgent en niet urgent. Urgente vermissingen worden alleen opgepakt wanneer de Nationale Politie een uitvraag doet naar de Stichting Inzet Reddingshond (SIN). Via de SIN worden geleiders en buddy’s van de SRCN individueel opgeroepen.

Activiteiten
De kernactiviteiten van de SRCN-reddingshonden is het opleiden van honden en hun geleiders voor het uitvoeren en inzetten van vermisten.

Financiën
De inkomsten bestaan uit bijdragen van vrijwilligers en donaties van derden. De uitgaven bestaan voornamelijk uit gemaakte kosten ten behoeve van inzetten/trainingen, materialen/kleding, secretariaat en overige kosten. Er worden geen beloningen verstrekt aan bestuursleden en er is geen personeel in dienst.

Strategie
De SRCN zet in op verdere uitbreiding in de samenwerking in training en inzet met andere (reddingshonden)groepen. Indien mogelijk kan het aantal vrijwilligers worden uitgebreid. Door regelmatige training en theorie-avonden zet de Stichting zich in voor het onderhouden en uitbreiden van kennis en ervaring van de geleiders. De rode draad is de kwaliteit van de honden hoog te houden door deze – zo vaak als mogelijk is – te trainen op wisselende terreinen en omstandigheden.