Inzetten 2022

In 2022 zijn er in totaal 9 urgente inzetverzoeken van de politie geweest. De SRCN was bij 7 van deze inzetten betrokken en hier hebben de leden zowel als inzetleider, hondengeleider en als buddy gefungeerd. Bij 4 inzetten werd er voordat de zoekactie was opgestart, (aanrijdend) al gemeld dat het slachtoffer was gevonden. Bij 2 inzetten is er in de avond en nacht gezocht.

werkwijze

Vanuit het samenwerkingsverband van de SIN (Stichting Inzet reddingshond Nederland) ondersteunt de SRCN de politie op diens verzoek bij urgente vermissingen. Dat doen wij 24/7. Over inzetten voor de politie kunnen wij inhoudelijk niets publiceren, maar verwijzen wij naar openbare bronnen als er bijvoorbeeld een persbericht is gemaakt. 

Over sommige inzetten is gecommuniceerd via openbare bronnen. Deze kunnen wij wel delen.

INZETTEN 2021

In 2021 zijn er in totaal 6 acute inzetverzoeken van de politie geweest waar de SRCN bij betrokken was. Hierbij hebben de leden van de SRCN zowel als inzetleider, hondengeleider en als buddy gefungeerd. Bij 2 inzetten werd er (aanrijdend) voordat de zoekactie is begonnen al gemeld dat het slachtoffer gevonden was. Bij 4 inzetten is er in de avond en/of nacht gezocht. 

INZETTEN 2020

In 2020 zijn er in totaal 7 acute inzetverzoeken van de politie geweest waar de SRCN bij betrokken was. Hierbij fungeerden de leden van de SRCN zowel als als inzetleider, hondengeleider en buddy. Soms werd aanrijdend al gemeld dat een slachtoffer gelukkig al gevonden was en konden wij weer omkeren. Bij 3 inzetten is in de avond en nacht gezocht. 

inzetten 2019

In 2019 zijn er in totaal 5 inzetverzoeken van de politie geweest waar de SRCN bij betrokken was. Bij 1 inzet is in de avond en nacht gezocht. Daarnaast is er een inzetverzoek uit Belgie gekomen, waar wij op gereageerd hebben. Aanrijdend bleek de vermiste gelukkig al gevonden te zijn.

inzetten 2018

In 2018 zijn er in totaal 3 inzetverzoeken van de politie geweest waar de SRCN bij betrokken was. Daarnaast is er 1 inzet geweest in Belgie. Hiervan was 1 inzet in de nachtelijke uren.